Skip to main content

WERKWIJZE

Bals Coaching begeleidt alleen jongens en mannen. Als leeftijdsgrens wordt 40 jaar aangehouden. Er wordt gecoacht zowel in Alphen aan den Rijn als op locatie. Voor op locatie geldt een kilometervergoeding volgens de richtlijnen van de ANWB. 

Begeleidt wordt middels de JOP-methode die Bals Coaching heeft ontwikkeld. Deze methode is zodanig opgezet dat alle leefgebieden naar voren komen. Er wordt uitgegaan van een coachingstraject van 10 sessies van 60 minuten, die op verzoek kan worden verlengd naar gelang de behoefte. 

Hoewel niet voor iedereen geschikt, is online-coaching mogelijk. Op verzoek kunnen ouders bij de kennismaking en bij de evaluatie worden betrokken. 

Als coach probeer ik tijdens het coachingstraject 24 uur voor de coachee bereikbaar te zijn. Dat geeft vertrouwen in het slagen van het plan. Voor telefonisch contact worden geen kosten in rekening gebracht. 

De inhoud van de JOP-methode betreft: 

  • Beginsituatie en hulpvragen.
  • Het formuleren van doelen.
  • Het plan van aanpak, waarbij wordt aangegeven welke begeleidingsstijl gewenst is.  
  • Het uitvoeren van het plan.
  • De evaluatie.