Skip to main content

OVER MIJ

Met mijn onderwijsakte heb ik o.a. gewerkt op de Pabo en de school Orde & Veiligheid in Den Haag. Door mijn ervaring als docent beveiliging en ook in mijn functie als studieloopbaanbegeleider merkte ik dat het werkte.

Door cursussen te volgen m.b.t. gedragsproblematiek kreeg ik een beter inzicht in het gedrag van jongeren. Na het behalen van mijn diploma ‘Jongerencoach’, besloot ik om mij meer te richten op het coachen. Het gebruik van humor, het relativeren van problemen en het goed kunnen luisteren zijn waarden binnen het coachen.

Mensen hebben vooral tijdens hun ontwikkeling een vertrouwde en veilige omgeving nodig. Dit geldt ook voor hen die al een diploma hebben, maar nog niet goed weten hoe nu verder. Als coach kan ik je daarbij helpen en richting geven.

Ik werk vanuit de waarden en normen van het christelijk geloof. Het christelijk geloof houdt ook in dat ik niemand afwijs die anders denkt.