Skip to main content

STUDIECOACH

Studiekeuze / studieresultaten

Voor het behalen van goede studieresultaten en diploma’s is begeleiding door een studiecoach echt aan te raden. Tijdens mijn werk in het onderwijs is gebleken dat klassen waarvan de student ieder voor zich een coach kreeg toegewezen, er een slagingspercentage van 100% was. Zelfs jongeren die onverschillig, niet gemotiveerd waren en totaal geen studiezin hadden, behaalden goede resultaten. Als jongerencoach help ik je met je studiekeuze, de juiste motivatie en leer ik je discipline.

Studiedruk en overbelasting

Als je leert is het belangrijk dat je met studiedruk weet om te gaan. Het valt niet altijd mee om je opdrachten op tijd af te hebben. ‘Anderen lukt het toch ook en waarom dan bij mij niet?’. Ongemerkt kom je in een gevaarzone terecht van overbelasting. Met behulp van coaching leer je wat timemanagement is. Het geeft je verlichting, zodat je weer tijd krijgt om adem te halen en prioriteiten te stellen.

Pesten / discriminatie

Pesten en discriminatie zijn vervelende ervaringen die een grote impact hebben. Als je onrechtvaardig wordt behandeld, wordt achtergesteld of je wordt uitgesloten omdat je anders bent, word je daar niet vrolijk van. Zelfmoord is schrikbarend doodsoorzaak nummer twee onder studenten. Een grote groep studenten zijn eenzaam en somber.

Volgens de directeur van Bureau Studentenartsen denkt 6 tot 8 procent weleens over zelfmoord. 1 of 2 procent staat op het punt of heeft een poging ondernomen. Dat lijkt weinig, maar blijkt in aantallen erg hoog te zijn. Depressieve studenten trekken zich terug en gaan niet snel naar een huisarts. De studie hoeft niet altijd de oorzaak te zijn. Teleurstellingen in relaties, afgewezen worden door de groep enz. kunnen diep ingrijpen. Veel jongeren weten echter hun gevoelens te camoufleren met vrolijk te zijn. Hoe vaak lees je niet een reactie van de nabestaande: ‘Het was een vrolijke, sociale en sportieve jongen en had het goed naar zijn zin’. Herken je dit of weet je dit van anderen, juist als coach wil ik je handvatten geven en je leren dat het anders kan.

Na het volgen en stoppen van verschillende opleidingen, kwam we al snel tot een juiste studiekeuze door het coachtraject. De coach heeft mij ook geholpen met het zoeken van een baan bij de BBL-opleiding. Ik ben dankbaar dat ik hier na 6 jaar nog steeds in dienst ben! Het verbeteren van mijn zelfdiscipline en motivatie heeft geleid tot een meer uitdagende functies binnen dit bedrijf. Ook helpt dit mij om alle afspraken en verantwoordelijkheden in het dagelijks leven na te volgen.

Bart, februari 2024