Over Mijzelf

Met mijn onderwijsakte heb ik o.a. gewerkt op de Pabo en de school Orde & Veiligheid in Den Haag. Door mijn ervaring als docent beveiliging en ook in mijn functie als studieloopbaanbegeleider merkte ik dat het werkte. Door cursussen te volgen m.b.t. gedragsproblematiek kreeg ik een beter inzicht in het gedrag van deze jongeren. Na het behalen van mijn diploma ‘Jongerencoach’, besloot ik minder lessen te geven om mij meer te richten op het coachen. Het gebruik van humor, het relativeren van problemen en het goed kunnen luisteren zijn waarden binnen het coachen.

“Als je wilt veranderen, maar niet weet te beginnen, helpt hij je.”

Jefta - 2020

Jongeren hebben vooral tijdens hun ontwikkeling een vertrouwde en veilige omgeving nodig. Dit geldt ook voor jongeren die al een diploma hebben, maar nog niet goed weten hoe nu verder. Graag zet ik mij als jongerencoach in om je daarbij te helpen. Ik werk vanuit de waarden en normen vanuit het christelijk geloof. Het christelijk geloof houdt ook in dat ik niemand afwijs die anders denkt.